1. HABERLER

  2. EREĞLİ

  3. AÖF EREĞLİ İLÇE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
AÖF  EREĞLİ İLÇE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN  DUYURULUR

AÖF EREĞLİ İLÇE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

AÖF Ereğli İlçe Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN AÖF Bahar Dönemi sınavı ile ilgili öğrencilere ve velilere bilgilendirici açıklamalarda bulundu.Pehlivan yaptığı yazılı açıklamasında;

A+A-

AÖF Ereğli İlçe Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN AÖF  Bahar Dönemi sınavı ile  ilgili öğrencilere ve velilere    bilgilendirici açıklamalarda bulundu.Pehlivan yaptığı yazılı açıklamasında;

 İlçemizde, 14-15 Nisan2018 Cumartesi ve Pazar günleri toplam dört oturumda yapılacak olan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı ile ilgili adayların uyması gereken kurallar adaylar tarafından bilinmekle birlikte;

İlçe Sınav Merkezi Yöneticiliğimiz sınavla ilgili şu hatırlatmaları yapmayı da yerinde görür:

 Adaylar sınava girebilmek için aşağıda belirtilen belgeleri mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar:

a)Sınav Giriş Belgesi; adayın kimlik bilgilerini, (varsa) fotoğrafını, sınavın içeriğini, merkezini, binasını, tarihini vb. bilgilerini gösteren belgedir. Aday, sınav türüne bağlı olarak bu belgeyi “Kılavuz”da veya duyurularda belirtildiği şekilde sağlamakla yükümlüdür.

b)Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu, Ereğli Eğitim Fakültesi toplantı salonunda12/04/2018tarihinde saat 15:00’daİlçe Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa PEHLİVANbaşkanlığında İlçe Emniyet Müdür Vekili İlker KÖKSOY ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet GENÇ’inkatılımı ile toplanmış, 14-15 Nisan2018 Cumartesive Pazar günleri saat 09.30 ve 14.00’dabaşlayacak olan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı ile ilgili gerekli tedbirleri almıştır.

14-15 Nisan2018 tarihlerinde İlçemizde gerçekleştirilecek olan Açıköğretim Fakültesi Sınavları ile ilgili olarak sınav görevi verilen okullar şunlardır: Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu,Atatürk Anadolu Lisesi,Ereğli Fen Lisesi, Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi, EreğliT Tipi Kapalı ve Açık Ceza Evi

Sınavlara Ereğli ve çevresinden12 yardımcılı engelli, 13yardımcısız engelli, 17 tutuklu ve hükümlü ve 1502 engelsiz olmak üzeretoplam 1544 aday girecek, sınavlarda toplam 698 görevli görev yapacaktır. 

İlçe Sınav Koordinatörlüğü olarak sınava girecek adaylarımıza sınavda uygulanacak kuralları tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz:

1.Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

 

2.Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

 

3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

 

4.Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

 

5. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. Açık uçlu sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi bu uygulamanın dışındadır.

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

7. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

8.Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

9. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

11. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a)            Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b)           Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c)            Alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d)           Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e)           Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

f)            Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g)            Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h)           Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i)             Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

12. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

13. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

14. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

15. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

16. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

17. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

18. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Açık uçlu sorulara yönelik cevap kâğıdınız varsa cevaplarınızı okunaklı şekilde, bu soruların cevaplanması için ayrılan çerçevelerin dışına taşırmadan yazınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler ve yazılan cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

20. Çoktan seçmeli sorularda, her sorunun tek bir doğru cevabı vardır, bir soru için birden çok seçeneği işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

AÖF Ereğli İlçe Sınav Koordinatörlüğü olarak ilçemizde, Türkiye’nin dört bir tarafında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.

 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.